Bánh Pía Truly Vietnam
Liên hệ mua hàng : (+84) 28 7301 5586

Phương thức thanh toán

Hiện tại, cửa hàng của chúng tôi áp dụng các hình thức thanh toán sau:

- Tại cửa hàng:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (không áp dụng quẹt thẻ)

- Mua hàng tại website hoặc fan page:

  • COD (cash on delivery): thanh toán bằng tiền mặt khi bạn nhận được hàng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Tài khoản ngân hàng ACB

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

STK: 233508499

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Bánh Nam AN