Truly Vietnam
Liên hệ mua hàng : (+84) 28 7301 5586
Sản phẩm: 0

Phương thức thanh toán

Hiện tại, cửa hàng chúng tôi áp dụng các hình thức thanh toán sau:

- Tại cửa hàng:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (không áp dụng quẹt thẻ)

- Mua hàng tại website hoặc fan page:

  • COD (cash on delivery): thanh toán bằng tiền mặt khi bạn nhận được hàng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản


Thông tin chyển khoản

Tài khoản ngân hàng ACB

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

STK 233508499

Tên tài khoản Công Ty TNHH Bánh Nam AN