Bánh Pía Truly Vietnam
Liên hệ mua hàng : (+84) 28 7301 5586

Chuyện nhà Pía

Từ đâu mà có bánh Pía, Hồng treo… hay mọi thứ ở trên đời.

Chẳng phải do nhu cầu nên con người sáng tạo ra sao?

Vậy nhờ đâu mà mọi thứ phát triển, cũng nhờ sáng tạo, lặp lại khi nhu cầu phát triển nảy sinh

Vậy sẽ thế nào nếu một ngày còn người không nảy sinh nhu cầu phát triển nữa?


Bánh Pía Truly Việt Nam hôm nay đang đi trên con đường tìm lại con đường phát triển cho đặc sản đất Việt.